Lapland - Image by adege from Pixabay
Image by adege from Pixabay

Samisk, finsk och baltisk religion I, 7,5 hp (distanskurs)

Ges på avancerad nivå på helfart under perioden 4/5–7/6 2020 och som sommarkurs vecka 31–35.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i samisk, finsk och baltisk fornreligion. Du får bland annat bekanta dig med föreställningar om universum och dess uppbyggnad, mytiska traditioner, religiösa föreställningar och ritualer. På kursen behandlas och problematiseras relevanta källmaterial, framför allt historiska källtexter och folkloristiskt material. Kursen tar också upp ”traditionsbruket”, dvs. hur äldre religiösa traditioner används inom dagens nyandlighet och nyhedendom.

Mer information om kursen och anmälan
Litteraturlista (pdf)

Samisk, finsk och baltisk religion II, 7,5 hp (distanskurs)

Ges på avancerad nivå på halvfart och distans under perioden 201102 – 210117.

Mer information om kursen och anmälan

Förkunskapskrav (gäller båda kurserna):
Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Engelska 6 och Svenska 3.

För mer information, kontakta Marja-Liisa Keinänen.
marja-liisa.keinanen@rel.su.se  
Tel: 08 - 674 73 05