Grundnivå

Scheman och litteratur - höstterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på grundnivå höstterminen 2019.

Kvällskurser i islamologi

Kurserna ger en bred orientering om islams ursprung och utveckling. Nutida förhållanden och politiska betydelse intar en central plats.

Religionshistoria som kvällskurs

Kvällskursen består av fyra fristående småkurser som tillsammans motsvarar Religionshistoria I

Scheman och litteratur - vårterminen 2019

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på grundnivå vårterminen 2019.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Athena (ej tekniska ärenden)

Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
Tel: 08-674 73 01
E-post: studievagledning@erg.su.se

Telefontid: måndag 10:00-11:30 samt onsdag 10:00-11:30. 
Besök enligt överenskommelse. 

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

______________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet