Kursen behandlar dagsaktuella frågor som är framträdande i global media och i politiska diskussioner. Inte minst frågan om och rädslan för terrorattacker påverkar debatten och människors känslor och uppfattningar om islam och muslimer.

trasigt fönster
Image by Kira Hoffmann from Pixabay

På kursen ställer vi frågor som: Vilka olika tolkningar finns det? Hur kan vi förstå dem ur ett religionsvetenskapligt perspektiv?

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs på distans. Kursen ges på halvfart under andra halvan av terminen med start höstterminen 2020.

Till Islam, politik och våld (7,5 hp) i webbkatalogen

För mer information, vänligen kontakta:

Professor Susanne Olsson. E-post: susanne.olsson@rel.su.se
Professor Jenny Berglund. E-post: jenny.berglund@hsd.su.se