Grundnivå

Scheman och litteratur - vårterminen 2021

Scheman och litteraturlistor till våra utbildningar publiceras i den digitala utbildningskatalogen i anslutning till respektive kurs. Här finner du länkar till våra kurser i religionshistoria på grundnivå vårterminen 2021.

Kvällskurser i islamologi

Kurserna ger en bred orientering om islams ursprung och utveckling. Nutida förhållanden och politiska betydelse intar en central plats.

Religionshistoria som kvällskurs

Kvällskursen består av fyra fristående småkurser som tillsammans motsvarar Religionshistoria I

Scheman och litteratur - höstterminen 2020

Här finner du länkar till våra kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på grundnivå höstterminen 2020.

Scheman och litteratur - vårterminen 2020

Här hittar du scheman, litteraturlistor och kursplaner för kurser i religionshistoria och religionsvetenskap på grundnivå vårterminen 2020. Med reservation för eventuella ändringar.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Jannica Vestergård
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Jannica Vestergård
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Helena Hörnfeldt
tel: 08-16 1165
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet