Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Särskild tonvikt läggs vid religionerna i antikens Grekland och Rom, keltisk religion, germansk religion, finsk-ugrisk och samisk religion, samt slavisk och baltisk religion. Traditionerna presenteras dels i sina historiska sammanhang, dels med avseende på de kontinuiteter och kontakter som knöt dem samman i tid och rum.

Ett särskilt fokus kommer att ligga på källor och källkritik och dessutom kommer olika typer av källmaterial att problematiseras.

Kursen är på 7,5 hp och ges på halvfart, kvällstid. Endast grundläggande behörighet krävs. Du söker genom att göra en sen anmälan via Antagning.se från den 15 december.

Mer information om kursen i webbkatalogen

Schema