Bild: Pixabay.
Bild: Pixabay.

Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr

(RHA301), AN, 7,5 hp

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över fornnordisk, finsk, samisk och baltisk kultur, det vill säga den kulturhistoriska kontext som omger inhemska religioner i dessa områden. Kursen omfattar ingående studier i dessa kulturers sociala och politiska förhållande, ekonomi och näringsliv, geografi och ekologi, samt bebyggelsestrukturer och andra levnadsförhållanden. I kursen diskuteras hur dessa kulturhistoriska aspekter interagerar med de inhemska religionerna. Dessutom diskuteras och problematiseras relevanta kulturhistoriska källor, t.ex. skriftliga och arkeologiska, liksom ortnamn och ikonografi i de aktuella kulturområdena.

Kursen ges period C på heltid, dvs. 31/10—29/11.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi.

Anmälan
Endast registrering, kontakta galina.ananieva@erg.su.se för att anmäla dig till kursen.

Inhemska religioner i norr

(RHA300), AN 7,5 hp

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet inhemska religioner i norr, det vill säga fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion. Kursen omfattar religionshistoriska aspekter om myt, kult och tro i dessa religionsområden, samt ämnesområdets forsknings- och idéhistoria. I kursen diskuteras och problematiseras relevanta källmaterial, som t.ex. norrön, finsk, samisk och baltisk litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn i det aktuella studieområdet.

Kursen ges period D på heltid, dvs. 30/11–14/1.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi.

Anmälan
Endast registrering, kontakta galina.ananieva@erg.su.se för att anmäla dig till kursen.

Kontaktpersoner
Marja-Liisa Keinänen, 08-674 73 05, marja-liisa.keinanen@rel.su.se
Olof Sundqvist, 08-16 30 11, olof.sundqvist@rel.su.se