Runsten

Kursen ger också fördjupade kunskaper om ämnesområdets forsknings- och idéhistoria och behandlar och problematiserar för området relevanta källmaterial, som t.ex. norrön litteratur, arkeologiska källor, folklore och sakrala ortnamn.

Kursen ges på avancerad nivå på helfart under perioden 22/3–27/4 2018 och är på 7,5 högskolepoäng.

Särskild behörighet
Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi (eller motsvarande). Engelska 6 och Svenska 3.

Kursplan samt länk till anmälan

Schemalänk (med reservation för ev. ändringar)

För mer information om kursen, vänligen kontakta:

Andreas Nordberg, andreas.nordberg@rel.su.se
Olof Sundqvist, olof.sundqvist@rel.su.se