Susanne Olsson och Ferdinando Sardella. Foto: Niklas Björling.
Susanne Olsson och Ferdinando Sardella. Foto: Niklas Björling.

Undervisande lärare är professor Susanne Olsson och universitetslektor Ferdinando Sardella.

Kursen ges vårterminen 2018 och är på 7,5 hp. Du söker den genom att göra en sen anmälan på Antagning.se från den 15 december.

Kursbeskrivning

Utbildningen belyser det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Som student på kursen får du se hur religion formas av såväl globala som lokala trender av kulturellt, socialt och politiskt slag. Du får studera idéhistoriska aspekter av religion och titta på hur dessa påverkar religiös politisk retorik och praktik. Kursen tar även upp den globala framväxten av fundamentalistiska religionstolkningar och religiöst motiverade synsätt på våldsbruk. Ur ett jämförande perspektiv studeras religiösa traditioner såsom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Mer information om kursen i universitetets webbkatalog

Schema

Foto: iStock
Foto: iStock