Utbildning på forskarnivå

Att doktorera vid ERG

Du kan vara doktorand i etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap vid institutionen. Varje ämne har sin egen antagningsordning. Som forskarstuderande lär du dig att självständigt formulera problem- och frågeställningar, att skaffa fram och analysera stora mängder information och att presentera dina slutsatser i tal och skrift. Du blir förberedd på yrkesverksamhet såväl utom som inom akademin.

Reservoarpenna Foto Free-Photos from Pixabay

Forskarkurs hösten 2020: Kreativt akademiskt skrivande

I höst startar temat Genus, kunskap och metodologi på Humanistiska fakultetens forskarskola, anordnat av Genusakademin. Under ht20 ges forskarkursen Kreativt akademiskt skrivande inom temat.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Galina Ananieva, rum 616
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Galina Ananieva
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Lisa Wiklund
tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet