Våra utbildningar

Etnologi - om kulturella fenomen förr och idag

Etnologer forskar om kultur och vardagsliv i olika sammanhang och tider. Deras analyser syftar till att både göra det främmande förståeligt och det vardagliga mindre självklart.

Religionshistoria - om hur människan format och formats av religiösa traditioner genom tiderna

Sedan historiens gryning har religiösa idéer, symboler och ritualer utgjort en naturlig del av mänsklighetens liv. Religionshistoriker försöker göra detta faktum begripligt.

Genusvetenskap - om kön som social kategori

Inom genusvetenskapen undersöks kön som social och kulturell konstruktion och dess samband med andra sociala kategorier som exempelvis sexualitet, klass och etnicitet.

Studentexpeditionen vid ERG

Om du vill prata med en studievägledare, registrera dig på en kurs som inte har webbregistrering eller hämta en tenta ska du kontakta vår studentexpedition. Studentexpeditionen finns på plan 6 i E-huset.

Studentrådet vid ERG

Har du synpunkter på kurser, litteratur, examinationsformer, arbetsmiljö eller andra områden som berör dina studier? Kontakta studentrådet!

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Jannica Vestergård
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Jannica Vestergård
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Helena Hörnfeldt
tel: 08-16 1165
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet