Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Registrering till höstterminens kurser

Om du har blivit antagen till en kurs hos oss behöver du registrera dig för att få påbörja utbildningen.

ERG flyttar

Vi flyttar!

Under hösten 2014 och våren 2015 flyttar institutionens olika avdelningar etappvis för att i februari 2015 slutligen samlokaliseras på plan 6 och 7 i E-huset. Den estetiska verksamhetsgrenen av CeHum kommer dock även fortsättningsvis att hålla till i Frescati backe.

ERG utbildningar ht 2014

Utbildningar vid ERG hösten 2014

Här finner du information om våra kurser och program med start under höstterminen 2014. Sista ansökningsdag var den 16 april, men det går fortfarande att göra en sen anmälan till många utbildningar.

Annika Olsson

Ny prefekt och ställföreträdande prefekt tillträder i sommar

Mitt i sommaren, närmare bestämt den 1 augusti, sker ett prefektbyte på ERG. Då lämnar nuvarande prefekt Barbro Blehr över till tillträdande Annika Olsson samtidigt som ställföreträdande prefekt Peter Jackson lämnar sin post till förmån för Olle Sundqvist.

Naturen för mig

Ny bok om vårt förhållningssätt till naturen

I den nyligen utkomna antologin "Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv" medverkar ERG:s medarbetare Simon Ekström med artikeln "Var slutar en hummer. Om familjehistorier, hummerfiske och platsskapanden."

  STUDENTINFORMATION

  Fråga studenter

  HITTA DITT SCHEMA

  Hitta ditt schema

  Studieinformation

  Studieinformation för alla ERG-studenter

  INTERNT

  Internwebben