Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
ERG utbildningar ht 2014

Utbildningar vid ERG hösten 2014

Här finner du information om våra kurser och program med start under höstterminen 2014. Sista ansökningsdag är den 16 april, men efter det går det fortfarande att göra en sen anmälan till många utbildningar.

Vill du vara med och lösa utmaningarna för framtidens växande städer?

Då har vi kursen för dig. På den interdisciplinära projektkursen "Utmaningar för den växande staden" inom OpenLab får du arbeta i projekt tillsammans med beslutsfattare i Stockholmsregionen och tillsammans med andra studenter ifrån KTH, Karolinska Institutet och Södertörns högskola hjälpa till att lösa stadens utmaningar. Kursen är på 15 hp, avancerad nivå, och går på halvfart.

Nytt magister masterprogran i etnologi

Nytt magister-/masterprogram i etnologi

Inför höstterminen 2014 läggs utbildningen på avancerad nivå i etnologi på Stockholms universitet om till ett master/magisterprogram. Utbildningen kommer att ges med start varje höst och kan göras ett- eller tvåårig, beroende på vilken typ av examen du är intresserad av.

Utlysta doktorandanställningar i etnologi och genusvetenskap

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet utlyser sammanlagt 18 platser inom utbildningen på forskarnivå. Bland dem finns en plats/doktorandanställning vardera i etnologi (ref.nr SU FV-0695-14) och genusvetenskap (ref. nr SU FV-0696-14) Sista ansökningsdag är 2014-04-15.

TGV

Artikel i TGV av Fataneh Farahani

I TVG (Tidskrift för genusvetenskap) 2013:4 med tema Sinnen deltar ERG:s medarbetare Fataneh Farahani med artikeln "Diaspora och sexualitet – Förhandlingar om kön och sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap".

Mingel i Studenthuset

Utbildning i etnologi har hög kvalitet

Universitetskanslerämbetet, med uppgift att granska effektiviteten på högskoleområdet och regelbundet utvärdera universitetsutbildningar, ger etnologi vid Stockholms universitet betyget hög kvalitet. Utvärderingen avser både ämnets kandidat- och masterutbildning.

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren. Nuvarande innehavare är Birgitta Svensson, som tillträdde 2001.

KONTAKT

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Lars Kaijser, tel: 08-674 79 15
lars.kaijser@etnologi.su.se

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-674 79 12
Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se

Studievägledare
Johan Brodin, tel: 08 - 674 71 56
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Besöksadress
Universitetsvägen 10B, hus B,
plan 8

STUDENTINFORMATION

Fråga studenter

PÅVERKA DIN UTBILDNING

Studentrådet

PROGRAMINFORMATION

Kandidatprogram för museer och kulturarv

Cemas

Centrum för maritima studier