Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Södra husen målning

Registrering till höstterminens kurser

Om du har blivit antagen till en kurs hos oss i höst kommer du senast två veckor innan utbildningen börjar att få ett välkomstmejl med den information du behöver. Observera att du för att få påbörja utbildningen först måste registrera dig. Här beskriver vi hur du gör.

Utbildningar ht16

Utbildningar vid ERG hösten 2016

Här finner våra kurser och program för höstterminen 2016. Sista ansökningsdag var den 15 april, men flera utbildningar öppnar igen för sen anmälan den 15 juli.

Lisa Wiklund

Lisa Wiklund om svenskarna och alkoholen

I avsnitt nr 30 av Bildningspodden deltar fil. dr i etnologi Lisa Wiklund från ERG för att prata om svenskarnas komplicerade förhållande till alkoholen.

Richard Tellström

Richard Tellström talade om svensk matkultur i Minnesota

Etnologen och ERG-medarbetaren Richard Tellström var bland de inbjudna då American Swedish Institute i Minneapolis, USA, nyligen bjöd in till ett tema om nordisk mat.

European Ethnology

Etnologi på tre och en halv minut

Vad är egentligen europeisk etnologi? Se filmen om etnologins "vad", "varför", "när" och "hur".

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Lena Gerholm, tel: 073-27 02 966
lena.gerholm@etnologi.su.se

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-674 79 12
Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet
Centrum för maritima studier

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network