Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Orientation day

Utbildningar vid ERG vårterminen 2017

Här finner du information om våra utbildningar i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap med start under vårterminen 2017. Sista ansökningsdag var den 17 oktober men vissa utbildningar öppnar igen för sen anmälan den 15 december.

Foto Linnéa Wannefors/Sveriges Radio

Etnologistudenter uppmärksammade i P4 Radio Sörmland

Studenter på vårt Kandidatprogram för museer och kulturarv blev nyligen intervjuade av P4 Radio Sörmland då de inom ramen för ett projekt undersökte Nyköpings kultur- och industriarv.

Elin Franzen

Elin Franzén tilldelas stipendium för radioprojekt

ERG:s doktorand i etnologi Elin Franzen får 13.000 kr i stipendium från Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare.

Etnologisk arkivkunskap

Ny kurs i vår: Etnologisk arkivkunskap 7,5 hp

Vilken typ av frågor kan man ställa till ett arkivmaterial? Och vilka svar går det att få? Vårterminen 2017 ger vi en helt ny kurs om hur etnologer kan använda arkivmaterial för att få kunskap om förfluten tid.

European Ethnology

Etnologi på tre och en halv minut

Vad är egentligen europeisk etnologi? Se filmen om etnologins "vad", "varför", "när" och "hur".

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Lena Gerholm, tel: 073-27 02 966
lena.gerholm@etnologi.su.se

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-674 79 12
Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet
Centrum för maritima studier

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network