Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson

Registrering till höstterminens kurser

Om du har blivit antagen till en kurs hos oss behöver du registrera dig för att få påbörja utbildningen.

Stiftelsen för etnologi vid SU utlyser stipendium

Stiftelsen för etnologi vid Stockholms universitet utlyser stipendium om 10 000 kronor. Stiftelsen för etnologi vid Stockholms universitet har till ändamål att främja utbildning och forskning i ämnet etnologi vid Stockholms universitet. Stipendiet kan sökas av studenter på avancerad nivå och doktorander.

ERG utbildningar ht 2014

Utbildningar vid ERG hösten 2014

Här finner du information om våra kurser och program med start under höstterminen 2014. Sista ansökningsdag var den 16 april, men det går fortfarande att göra en sen anmälan till många utbildningar.

Svenska sjömanstatueringar

Simon Ekström i bok om svenska sjömanstatueringar

Simon Ekström, docent i etnologi vid institutionen, medverkar med två artiklar i en alldeles nyutkommen bok som Sjöhistoriska museet ger ut i samarbete med Medströms förlag: Svenska sjömanstatueringar (redaktör Mirja Arnshav).

Nytt magister masterprogran i etnologi

Magister-/masterprogrammet i etnologi öppet för sen anmälan

Vill du fördjupa din förmåga att bedriva kulturanalys och samtidigt få en möjlighet att fokusera på det etnologiska område som intresserar dig mest? Då bör du kolla upp vårt nya magister-/masterprogram i etnologi.

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren. Nuvarande innehavare är Birgitta Svensson, som tillträdde 2001.

KONTAKT

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Lena Gerholm, 073-27 02 966
lena.gerholm@etnologi.su.se

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-674 79 12
Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se

Studievägledare
Johan Brodin, tel: 08 - 674 71 56
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Besöksadress
Universitetsvägen 10B, hus B,
plan 8

STUDENTINFORMATION

Fråga studenter

PÅVERKA DIN UTBILDNING

Studentrådet

PROGRAMINFORMATION

Kandidatprogram för museer och kulturarv

Cemas

Centrum för maritima studier