Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson

Disputation: Jenny Ask

Fredagen den 28 november disputerar Jenny Ask med avhandlingen "Lyssna till ditt hjärta: Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige". Opponent är docent Kristina Gustafsson från Linnéuniversitetet.

Retrologier

Ny bok av Sverker Hyltén-Cavallius

Sverker Hyltén-Cavallius, docent och lektor i etnologi vid institutionen är författare till den nya boken "Retrologier - Musik, nätverk och tidrum". Boken är utgiven på Brutus Östlings bokförlag Symposion.

Fotograf: Eva Dalin

Utbildningar vid ERG våren 2015

Nu är det hög tid att söka till vårterminens utbildningar. Sista ansökningsdag var den 15 oktober, men du kan fortfarande göra en sen anmälan till många kurser och program.

Elisabeth Wollin Elhouar

Disputation: Elisabeth Wollin Elhouar

Fredagen den 12 december försvarar Elisabeth Wollin Elhouar sin avhandling "Tillhör vi Sveriges framtid? En etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd."

Kalle Ström 2

Möt Kalle Ström - student i etnologi

Kalle Ström läser magister-/masterprogrammet i etnologi. Här berättar han om sin utbildning och vad han tycker etnologiämnet har att erbjuda.

Döskalle Skogskyrkogården

Internationell konferens: Heritage of Death: Landscapes, Sentiment and Practice

Konferensen äger rum den 10-11 september 2015 och är ett samarbete mellan etnologiska avdelningen vid ERG och CHAMP/Collaborative for Cultural Heritage Management and Policy vid University of Illinois.

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren. Nuvarande innehavare är Birgitta Svensson, som tillträdde 2001.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledare
Johan Brodin, tel: 08 - 674 71 56
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Lena Gerholm, tel: 073-27 02 966
lena.gerholm@etnologi.su.se

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-674 79 12
Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10B, hus B,
plan 8

Dagens schema
Studentrådet
Kandidatprogram för museer och kulturarv
Centrum för maritima studier