Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Gäst i Sverige

Disputation: David Gunnarsson

Onsdagen den 15 juni försvarar David Gunnarsson sin avhandling "Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm" i hörsal 9.

Fågelskådning 2

Hör Elin Lundquist i Vetenskapsradion Forum

Elin Lundquist, doktorand i etnologi vid institutionen, medverkade nyligen i radioprogrammet Vetenskapsradion Forum för att prata om hur ny teknik påverkat det moderna fågelskådandet.

Utbildningar ht16

Utbildningar vid ERG hösten 2016

Här finner våra kurser och program för höstterminen 2016. Sista ansökningsdag var den 15 april, men flera utbildningar öppnar igen för sen anmälan den 15 juli.

Sara Bergkvist 2

Möt Sara Bergkvist - student på kandidatprogrammet i mångfaldsstudier

I denna miniintervju berättar hon bland annat om vad hon funnit särskilt intressant och vem hon tycker borde läsa mångfaldsstudier.

Nytt samarbete kring den Hallwylska professuren

Nordiska museet och Stockholms universitet har enats om ett nytt samarbetsavtal för den Hallwylska professuren.

European Ethnology

Etnologi på tre och en halv minut

Vad är egentligen europeisk etnologi? Se filmen om etnologins "vad", "varför", "när" och "hur".

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Lena Gerholm, tel: 073-27 02 966
lena.gerholm@etnologi.su.se

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-674 79 12
Helena.Hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet
Centrum för maritima studier

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network