Genusvetenskap

Välkommen till Genusvetenskap!

Genusvetenskap - Foto: Hillevi Ganetz - Collage: Henning Brüllhoff
På väg mot Bloms hus

Registrering till höstterminens kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Glöm då inte att registrera dig!

Cecilia Åse liten

Vem är du, Cecilia Åse?

Vi välkomnar Cecilia Åse, sedan i våras ny medarbetare i korridoren på E7. Hon är docent och universitetslektor i genusvetenskap och i denna miniintervju berättar hon lite mer om sig själv och sin forskning.

Foto: Niklas Björling

Vill du studera hos oss i höst?

De flesta av våra utbildningar öppnade för sen ansökan den 14 juli. Här finner du de kurser och program som vi ger höstterminen 2017.

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Nätverket Genusakademin vid Stockholms universitet är öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Studentexpeditionen vid ERG

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Fanny Ambjörnsson
tel: 08-674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Studierektor
Lisa Käll
tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Genusvetenskap i sociala medier

Dagens schema
Genusakademin
Genusvetenskapens alumnnätverk
Studentrådet