Genusvetenskap

Välkommen till Genusvetenskap!

Genusvetenskap - Foto: Hillevi Ganetz - Collage: Henning Brüllhoff
Tiina Rosenberg. Foto: Eva Dalin.

Queerseminariet: Tiina Rosenberg

Tiina Rosenberg pratar om Ludvig Josephson (1832-1899), Sveriges första yrkesregissör inom teater och opera. Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap och genusforskare vid Stockholms Universitet.

IDW-logo

IWD Event at Stockholm University: Book Launch and Debate

With Lena Gemzöe, Marja-Liisa Keinänen and Avril Maddrell, editors of "Contemporary Encounters in Gender and Religion."

Fiktion och verklighet

Boksläpp och panelsamtal: Fiktion och verklighet

I samband med lanseringen av boken "Fiktion och verklighet - mångvetenskapliga möten" hålls ett panelsamtal under rubriken "Att undersöka fiktion och verklighet – dilemman och möjligheter".

Fanny Ambjörnsson och Kalle Berggren

Kursen Intersektionella utmaningar inställd

Doktorandkursen "Intersektionella utmaningar" är tyvärr inställd denna termin på grund av sjukdom. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2017.

Vårmingel

Registrering till vårterminens kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i vår? Glöm då inte att registrera dig. Här beskriver vi hur du gör.

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Nätverket Genusakademin vid Stockholms universitet är öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Studentexpeditionen vid ERG

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Kristina Fjelkestam, 08-674 79 06
kristina.fjelkestam@gender.su.se

Studierektor
Fanny Ambjörnsson,
tel: 08-674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Genusvetenskap i sociala medier

Dagens schema
Genusakademin
Genusvetenskapens alumnnätverk
Studentrådet