Genusvetenskap

Välkommen till Genusvetenskap!

Genusvetenskap - Foto: Hillevi Ganetz - Collage: Henning Brüllhoff
Utanför Södra huset, campus Frescati

ERG söker nya medarbetare

Just nu annonserar vi efter flera lektorer inom etnologi, religionshistoria och genusvetenskap samt efter en utbildningsadministratör.

Kursdeltagarna framför Södra huset

Lyckad samverkan kring jämställhetskurs

Jämställdhetskursen för syriska jurister blev en framgång och öppnar för fortsatt samarbete.

Picture of David Serlin

Open lecture with David Serlin

Open lecture with David Serlin, University of California San Diego, author of Replaceable You: Engineering the Body in Postwar America (2006) and Imagining Illness: Public Health and Visual Culture (2010).

Picture of Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen

Performative speech by Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen

Performative speech by Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, textile and conceptual disability artist. Free of charge, no registration needed.

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskapen är det kunskapsområde som belyser kön som social och kulturell företeelse, det vill säga genus.

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Nätverket Genusakademin vid Stockholms universitet är öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Studentexpeditionen vid ERG

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Fanny Ambjörnsson
tel: 08-674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Studierektor
Lisa Käll
tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Genusvetenskap i sociala medier

Dagens schema
Genusakademin
Genusvetenskapens alumnnätverk
Studentrådet