Arbetsuppgifter

I anställningen kan ingå undervisning på grund och avancerad nivå, främst inom ämnesområdena mångfald och globalisering, i kulturarv samt uppsatshandledning på grundnivå, undervisning inom samhällsplanerarprogrammet och kulturvetarprogrammet samt kursansvar.

Till annonsen på Stockholms universitets webbplats