Gäller endast kurser som examineras med salstentamen.
Obligatorisk anmälan på www.mitt.su.se – Mina studier - Tentamensanmälan.
Anmälan senast 15 Augusti.