Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Malin Ah-King

Malin Ah-King medverkar på seminarium hos Linnean Society of London

ERG:s genusforskare och evolutionsbiolog Malin Ah-King medverkar i en panel hos Linnean Society of London den 12/3 för att diskutera kön utifrån den kände svenskens gärning och samtida kritiska perspektiv.

Foto armennano Pixabay liten

Mattias Frihammar och Cecilia Åse medverkar i Dagens Arena

ERG:s forskare Mattias Frihammar och Cecilia Åse har skrivit en essä om hur kalla kriget kommit på modet och används för att både rättfärdiga försvarspolitik och signalera trygghet.

Information symbol

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.