Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Foto: Niklas Björling

Utbildningar vid ERG vårterminen 2020

Här hittar du information om våra utbildningar i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap med start vårterminen 2020.

Studentguider

Guiderna som underlättar din studietid

Är du ny student? Undrar du över hur du ska läsa litteraturlistan, hur referenser bör hanteras eller var du enklast kan hitta kurslitteraturen? Här hittar du guider och filmer som kan vara till hjälp under din studietid.

Studenter utanför studenthuset

Kurser öppna för sen anmälan höstterminen 2019

Det går fortfarande att anmäla sig till vissa av våra kurser i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap!

Foto: Markus Marcetic

Fataneh Farahani publicerar artikel om rasifierad kunskapsproduktion

Fataneh Farahani, forskare i etnologi, publicerar artikeln "Epistemic modalities of racialised knowledge production in the Swedish academy" i Ethnic and Racial Studies.