Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Studenter på Campus foto Niklas Björling

Registrering till höstens utbildningar

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då måste du registrera dig för att få påbörja utbildningen. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Foto: Eva Dalin

Sen ansökan till höstens kurser och program

De flesta av våra utbildningar har fortfarande öppet för sen anmälan. Vi har även en nytillkommen kurs i utbudet, Normkritisk pedagogik 15 hp, som går på distans, halvfart, under hela höstterminen.

distansundervisning

Webbaserad undervisning på ERG i höst

Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring risken för smittspridning har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning och examination under första hälften av höstterminen 2020.

Information symbol

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.