Elin Abrahamsson
Elin Abrahamsson med sin avhandling.
Foto: Elsa Adrielsson Helin

– Jag har intresserat mig för det här därför att det väcker en sådan uppståndelse och kritik från så många håll, att vissa har så väldiga problem med romance-litteratur, säger Elin Abrahamsson som nyligen försvarade sin avhandling ”Enahanda läsning” vid Stockholms universitet.

Kiosklitteratur, tantsnusk, det handlar om en oerhört populär genre av kärleksberättelser. De är oftast skrivna av en kvinna och läses av andra kvinnor, och har alltid lyckliga slut. Elin Abrahamsson har studerat romantrilogin Fifty shades of grey och Twilight-serien med fyra romaner och fem filmer. Båda har blivit globala storsuccéer med miljontals fans, båda har fått usla recensioner och klassats som skräp och kitsch, och båda har kritiserats för utstuderade skildringar av våld mot kvinnor.

Värsta sortens skräp?

– Kritiken går ofta ut på att man tycker att det här är värsta sortens skräp, att det är estetiskt undermålig litteratur. Men böckerna beskrivs också som moraliskt undermåliga, att de är korrumperande och nedbrytande. Man undrar vad det är för fel på läsarna, som tycker om det här, säger Elin Abrahamsson.

Ett vanligt sätt att förklara kritiken är att det finns en tradition av att populärkultur som associeras med kvinnor har väldigt låg status, som kan betraktas som en sexistisk kritik mot romance. Läsaren uppfattas som en känslosam person som inte riktigt kan hålla isär dikt och verklighet. Men det finns också en feministisk kritik som går ut på att det är berättelser som handlar om passiva och jagsvaga hjältinnor som letar efter kontrollerande män.

– Jag försökte titta på kritiken och se vad det är för hotbild man föreställer sig, och vad man tänker ska hända. Vem är den här bedrövliga läsaren, och hur läser hon? Och det verkar som om problemet har med onani att göra, säger Elin Abrahamsson.

För egen njutnings skull

Tanken att kvinnor kan använda romance-litteratur som underlag för onani skulle alltså delvis kunna förklara den flod av fördömanden som mötte Twilight och Fifty Shades of Grey. Elin Abrahamsson har bland annat gjort en jämförelse mellan hur man i västerländsk kulturhistoria talat om kvinnor som läser romantisk litteratur med hur man talat om onani, och hittat likheter.

– Det är en asocial syssla, som man kan utföra till överdrift och utan hämningar, och som man bara gör för njutningens skull. Ofta tänker man sig att det här är något kvinnor gör i brist på, eller väntan på män. Men om man ser på romanceläsning som onani blir det en akt av självtillfredställelse som kvinnor ger sig själva, och faktiskt inte behöver män.

Första genusavhandlingen

Avhandlingen är den första som blir klar sedan forskarutbildningen i Genusvetenskap startade vid lärosätet 2012. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, där man arbetar med metoder och teorier från till exempel litteraturvetenskap, statsvetenskap, juridik och historia. I fokus för studierna står vilken betydelse genus har i våra liv och vilka maktrelationer som hänger ihop med genus.

För frågor om avhandlingen, kontakta:

Elin Abrahamsson, e-post elin.abrahamsson@gender.su.se telefon 08- 6747081

Stockholms universitets presstjänst, press@su.se, 08-16 40 90