Hur kulturer uppfattar kroppen är ett av deras mest fundamentala och avslöjande element, och hur individer uppfattar sin egen kropp relaterar till deras identitet i den mest grundläggande bemärkelse. Kroppslighet är ett genuint tvärvetenskapligt forskningsområde som inte bara förenar de humanistiska ämnena, utan även gränsar till naturvetenskapen, medicinen och samhällsvetenskaperna.

Läs mer om temat på Humanistiska fakultetens webbplats