Fataneh Farahani
Fataneh Farahani

Att bli antagen som Wallenberg Academy Fellow är ovanligt inom humanioraområdet och mycket förtjänstfullt. Wallenberg Academy Fellows finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Citat från stiftelsens webbplats:

"Som Wallenberg Academy Fellow vill Fataneh Farahani etablera ett internationellt akademiskt resurscenter för migrationsfrågor. Centret ska samla forskare och samtidigt kommunicera kunskapen. Projektet kommer att ge kunskap som är viktig i samhälleliga debatter om immigration, integration och mångfald."