Forskningsområden

Forskning vid vår institution

Forskningen inom institutionens tre ämnen kännetecknas av empirisk bredd och en ambition att utforska tillvaron så som den gestaltar sig för människor i olika tider och rum.

Högre seminarier vid ERG

På våra högre seminarier möts forskare knutna till institutionens olika avdelningar för diskussion om pågående projekt, aktuella texter samt teoretiska och metodiska frågor.

Centrum för maritima studier

Etnologiämnet är en del av CEMAS, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Syftet med samarbetet är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

Sverige Snart

Sverige Snart är en nationell etnologisk plattform som förenar fyra universitet och etnologer i hela landet med syftet att nå kunskap och förståelse om den omvandling som sker i dagens Sverige.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Magnus Öhlander, 08-16 30 11
magnus.ohlander@etnologi.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Egil Asprem
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-16 42 07
egil.asprem@rel.su.se

Genusvetenskap: Kristina Fjelkestam
kristina.fjelkestam@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Pia Laselle
pia.laselle@erg.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
tel: 08-674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer