Ur beskrivningen av programmet på SR: webbplats:

"Minnet gäckar oss, men det är i vårt umgänge med våra minnen som vi skapas som individer och samhälle. Och minnen i form av objekt och artefakter är rekvisitan när våra muséer försöker fånga vår historia."

Utöver Lotten Gustafsson Reinius medverkar även filosoferna Hans Ruin och Johan Redin. Programledare är Peter Sandberg.

Till programmet på Sveriges Radios webbplats