Lotten Gustafsson Reinius. Foto: Rose-Marie Westling/Världskulturmuseerna.
Lotten Gustafsson Reinius. Foto: Rose-Marie Westling/Världskulturmuseerna.

Lotten Gustafsson Reinius har tidigare såväl studerat som disputerat vid institutionen, samt även i flera år varit anställd som forskarassistent på avdelningen för etnologi. Hon är docent i etnologi och förutom museichef även intendent för ansvarsområdet globalisering.

Presentation av Lotten Gustafsson Reinius på Etnografiska muséets webbplats