Stiftelsen för etnologi vid Stockholms universitet har till ändamål att främja utbildning och forskning i ämnet etnologi vid Stockholms universitet. Nu utlyser stiftelsen stipendier som totalt omfattar 107.000 kronor.

Stipendiet kan sökas av studenter på avancerad nivå, doktorander och forskare. Ansökningar som gäller deltagande i den 13:e SIEF-kongressen i Göttingen den 26-30 mars 2017 prioriteras. Ansökan ska innehålla titel på session, paper eller postpresentation.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast  den 22 september 2016 och skickas till:

Stiftelsen för etnologi vid Stockholms universitet
Att: Registrator
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholms universitet

Upplysningar lämnas av Lena Gerholm 073 - 270 29 66, Lena.Gerholm@etnologi.su.se.