Cecilia Åse är statsvetare och doktorerade år 2000 med en avhandling om föreställningar om makt och kön inom det svenska polisväsendet, "Makten att se" (Liber). Bland hennes många andra forskningsprojekt kan nämnas en granskning av den svenska arvsmonarkin (i "Monarkins makt" från 2009) och en feministisk läsning av det så kallade Stockholmssyndromet (i "Kris! Perspektiv på Norrmalmstorgsdramat" från 2014).

I ett jämförande europeiskt projekt som undersöker hur militära förluster rättfärdigas har hon även studerat för vad staten kan begära att medborgare offrar sina liv, och nyligen fick hon forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond till sitt projekt ”Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv”.