Cecilia Åse. Foto: Maria Skuldt / Stockholms universitet
Cecilia Åse. Foto: Maria Skuldt / Stockholms universitet

Åse och Wendt får priset för artikeln ”För Sverige – med livet som insats. Afghanistankriget, döden och demokratin” och publicerades i nr 3, 2016.

Motiveringen lyder: "För en välskriven och angelägen problematisering, inte bara av krig och väpnade insatser, utan också av en aktuell svensk inrikespolitisk debatt, som tydligt pekar på demokratins gränser." 

Prissumman är på 10 000 kr.