I marsnumret av det digitala magasinet Technosphere Magazine medverkar Malin Ah-King med artikeln Toxic Sexes: Perverting Pollution and Queering Hormone Disruption