Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.
Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.

De har visat hur studier inom genital evolution ofta fokuserat på de hanliga könsorganen och ignorerat de honliga. Av de 364 studier från de senaste två decennierna som Malin Ah-King och hennes forskarkollegor gått igenom studerades uteslutande hanliga könsorgan i 49 procent av fallen, medan motsvarande siffra för honliga könsorgan endast var 8 procent. 44 procent av studierna tittade på båda könsorganen.

Artikeln i VICE lyfter fram vikten av att titta på båda könsorganen för att förstå hur de evolutionärt har utvecklats i samspel med varandra. Den är skriven av Shayla Love och finns att läsa här.