Arrangemanget ägde rum inom ramarna för nätverkets projekt "The Embodied Self, Health and Emerging Technologies: Implications for Gender and Identity" som är förlagt vid, och samfinansierat av, avdelningen för genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Keynoteföreläsningar gavs av Professor Celia Roberts från Lancaster University, UK och Professor Deborah Lupton från University of Canberra, Australien samt av konstnären Heidi Tikka som bland annat arbetar med interaktiva teknologier och har utformat klädesplagg som svarar på beröring. Tikka talade om och visade upp en del av sitt arbete.

Föreläsningarna med Celia Roberts och Deborah Lupton kan ses via länkarna nedan.

Föreläsning av Celia Roberts
Föreläsning av Deborah Lupton