Elin Abrahamsson. Foto Sanna Ternström
Elin Abrahamsson. Foto: Sanna Ternström

Elin Abrahamsson disputerade våren 2018 med avhandlingen Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren

Hennes nya projekt är placerat vid Syddansk Universitet och forskargruppen Uses of Arts and Literature vid Institutionen för kulturvetenskaper där, men Elin kommer även fortsättningsvis att vara knuten till ERG.