Foto: Maria Skuldt / Stockholms universitet
Foto: Maria Skuldt / Stockholms universitet

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag har disputerat i statsvetenskap och i många år varit verksam vid Statsvetenskapliga institutionen här på Stockholms universitet.

Vilka är dina huvudsakliga intresseområden?

De senaste åren har jag forskat om svensk vardagsnationalism och genus, bland annat i ett projekt om den svenska monarkin och ett annat om nationella kriser. Jag tycker att det är spännande att förena genusperspektivet med analyser av mer konventionella politiska fenomen, som det svenska statsskicket eller krishanteringen.

Vad arbetar du med just nu?

Jag är i slutspurten av ett treårigt VR-projekt som undersöker hur militär död legitimeras i sex olika europeiska länder. Tanken är att i de "nya" internationella krigen, som ISAF-insatsen i Afghanistan, så måste det "yttersta offret" ges en annan innebörd än tidigare, när försvar av fosterlandet var det som rättfärdigade krigen. Det är ett spännande projekt - och en utmaning att ro det i hamn!

Vad fick dig att välja just ERG som arbetsplats?

Det tvärvetenskapliga sammanhanget och möjligheten till nya intressanta samarbeten.

Finns det något dina nya kollegor inte vet om dig, men som du tycker att de borde känna till?

Att jag tycker mycket om Tolstoj och har läst Krig och fred säkert 10 gånger.