Religionshistoria

Forskning i religionshistoria
Man tumnagel

Forskning i religionshistoria

Vid Religionshistoriska avdelningen bedrivs forskarutbildning och även forskning av disputerade inom en mängd religionsområden. De områden som just nu är mest aktuella är Sydostasien, Indien, nyandliga rörelser och Norden i nutid och historia.

Jan Bremmer. Foto: Erik af Edholm.

Lyssna till en föreläsning med Jan Bremmer

Den 8 december 2016 höll Jan Bremmer en öppen föreläsning på institutionen under rubriken "The beginning, middle, and end of ancient sacrifice". Här kan du lyssna till hela föredraget.

Torgny Segerstedt d.ä. och inrättandet av ämnet religionshistoria

Professuren i religionshistoria inrättades vid Stockholms högskolas filosofiska fakultet genom en anonym donation år 1913 och innehades först av Torgny Segerstedt (1876-1945).

Högre seminariet i religionshistoria

Det högre seminariet i religionshistoria riktar sig framför allt till institutionens egna forskare och doktorander.

Konferenser, kollokvier och symposier i religionshistoria

Här finner du en förteckning över kommande och tidigare konferenser, kollokvier och symposier som anordnats vid religionshistoriska avdelningen.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Magnus Öhlander, 08-16 30 11
magnus.ohlander@etnologi.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Egil Asprem
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-16 42 07
egil.asprem@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Pia Laselle
pia.laselle@erg.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
tel: 08-674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer