Olof Sundqvist. Foto: Niklas Björling.
Olof Sundqvist. Foto: Niklas Björling.

Arbetet har pågått i tio år och har resulterat i en ny handbok om förkristen nordisk religion, The Pre-Christian Religions of the North. History and Structures. Projektet har bland annat involverat arkeologer, religionshistoriker, folklorister och litteraturvetare.

Olof Sundqvist deltar med ett kapitel om guden Frej och ett kapitel om kultledare och rituella specialister, medan Andreas Nordberg är författare till ett kapitel om rituell tid och tideräkning.

Olof Sundqvist har även intervjuats om projektet i SU-artikeln Ny tolkning av fornnordisk religion av Per Larsson.

There is also an English version of the article here:
New interpretation of Norse religion