Stipendiet är tvåårigt och omfattar perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018.

Jenny Ask får stipendiet för sitt forskningsprojekt "Vad gör ett empatiskt barn? Föräldraskap, flyktingpolitik och omsorgen om andra."