I artikeln, som bland annat refererar till tidigare debattinlägg av Åsa Linderborg och Nina Björk, lyfter Lena Gemzöe fram genusforskningens och den feministiska idétraditionens långa erfarenhet av att diskutera och analysera motsättningen mellan identitetspolitik och vänsterpolitisk samhällsekonomi.

Läs hela artikeln här:

http://www.genus.se/Aktuellt/nyheter/genusflodet/genusflodet-detalj//genusforskning-kan-kasta-ljus-pa-debatten-om-identitetspolitik.cid1283813