Du kan vara doktorand i etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap vid institutionen. Som forskarstuderande lär du dig att självständigt formulera problem- och frågeställningar, att skaffa fram och analysera stora mängder information och att presentera dina slutsatser i tal och skrift. Du blir förberedd på yrkesverksamhet såväl utom som inom akademin.

Som doktorand läser du kurser motsvarande 60 högskolepoäng (två terminer) och genomför ett avhandlingsarbete motsvarande 180 högskolepoäng (sex terminer). Utbildningen kännetecknas av en hög grad av självständighet.

Handledningen kan vara både individuell och kollektiv. En viktig samlingspunkt för doktoranderna är de högre seminarier där forskare knutna till institutionens respektive avdelningar möts för diskussion om pågående projekt, aktuella texter och teoretiska och metodiska frågor.

För information om utlysning och tillsättning av platser, vänligen se den lokala antagningsordningen nedan.