Syftet är att konsolidera och stärka genusforskningen genom att få syn på varandras forskning, både den som pågår och de planer som finns för framtiden. Konferensen skapar synergier och öppnar upp för möten och samarbeten!

For information in English, please click here.

Konferensupplägg

  • Presentation av genusforskningen inom de ämnen som idag är med i Genusakademin: ”Genusforskning på Stockholms universitet igår, idag, imorgon.”
  • Rundabordssamtal om ämnesövergripande teman: feministisk metod, genusforskningens nya utsatthet i samhället, den ensamma genusforskarens situation, feministisk pedagogik.
  • Kortare forskningspresentationer à 15 minuter.
  • Speed dating för forskare
  • Forskar- och doktorandmingel i någon form beroende på pandemin.

Anmälan

Vi välkomnar abstract för forskningspresentationer och/eller intresseanmälan för medverkan till rundabordssamtal. För rundabordssamtal var vänlig att specificera vilket ämne. Språket på konferensen är huvudsakligen svenska, men presentationer kan även göras på engelska.

Abstract (max 300 ord) beskriver pågående eller planerad forskning, alternativt forskning som ni står i startgroparna att starta upp. Ange även språk för presentationen.

Förutom abstract vill vi även ha en kort forskarpresentation som beskriver vilket ämne du är och/eller har varit verksam inom, samt huvudsakliga forskningsintressen. Denna presentation får inte överstiga 200 ord.

Deadline för abstract är 18/4 2021.

I mån av plats är konferensen även öppen för den som inte vill delta med eget paper utan bara lyssna.

Trots att läget är osäkert med den rådande pandemin är vi förhoppningsfulla att vaccinationen har kommit igång ordentligt innan sommaren. Därför planerar vi i skrivande stund för att vi alla kan närvara och umgås tillsammans på konferensen. Om det ännu i sommar skulle råda risk för kraftig smittspridning, kommer vi i god tid att återkomma med upplägg i andra former.

Ladda ner anmälningsblanketten från länken längst ner på sidan och skicka till konferensen@gender.su.se.

Viktiga datum

Deadline för abstract är 18/4 2021.
Accepterat paper kommer att meddelas fredag 14/5 2021.
Deadline för registrering är tisdag 1/6 2021.

Kostnad

Medverkan på konferensen är kostnadsfri.

Ytterligare information

Denna hemsida uppdateras regelbundet.

Kontakt

helene.ohlsson@gender.su.se