Nätverket samlar för närvarande ett 50-tal doktorander från samtliga fakulteter på Stockholm universitet. Genom en sida på Mondo nås deltagarna av inbjudningar till event såsom konferenser, kurser och workshops i Genusakademins regi. Sedan starten har nätverket bland annat anordnat fyra heldagarsträffar och en rad kortare workshops, samt sociala evenemang. Dessa inkluderar bland annat:

- ht -12: Uppstartsdag där doktorander med genusinriktning presenterade sina forskningsprojekt
- ht -13: Doktoranddag med tema maktteori -- forskarpresentationer och diskussioner utifrån de egna projekten
- ht -14: Konferensen "Emerging themes and new challenges in Gender Research at Stockholm University", där doktorander presenterade papers som kommenterades av seniora forskare inom Genusakademin
- vt-16: Öppen vetenskaplig workshop: ”Från idé till resultat – hur görs genusforskning i praktiken?” Tvärvetenskapliga panelsamtal där seniora forskare och doktorander reflekterade kring sina respektive forskningsprocesser, och hur de arbetar med kopplingen mellan teori, metod och empiri.
- vt-17: Frukostworkshop: Feministisk metod – finns det?

Är du intresserad av att vara med i Genusakademins doktorandnätverk och nås av utskick om kommande evenemang? Kontakta Åsa Eriksson, doktorand i genusvetenskap, asa.eriksson@gender.su.se.