VT 2021

I februari ordnade doktorandnätverket en uppskattad forskningspresentationsrunda via Zoom. Medlemmar i nätverket träffades och presenterade sin pågående forskning för varandra, med efterföljande diskussion.

I mars var doktorandnätverket inbjudet till ett öppet seminarium om queer metodologi med Kath Browne, professor vid University College Dublin. Seminariet arrangerades inom ramen för doktorandkursen Feministisk vetenskapsteori och metodologi (FEME) men var öppen även för doktorander från nätverket som inte deltar i kursen.

Under våren har också doktorandnätverkets lilla referensgrupp träffats vid ett par tillfällen för att prata om kommande planer.

Kommande planer för HT 2021

Den 30 september kl. 13-15 anordnar doktorandnätverket i samarbete med ERG ett seminarium med intersektionalitetsforskaren Floya Anthias. Doktorander från nätverket kommer att agera discussants, och alla är varmt välkomna att lyssna och delta i diskussionen. Mer detaljerad information kommer i augusti.

Genusakademins interna konferens, Genusforskning idag och imorgon, flyttas från augusti till 28-29 oktober. Under konferensen kommer doktorander från nätverket, såväl som seniora, att presentera sin forskning och delta i rundabordssamtal. Det kommer också att anordnas ett mingel, mer information om detta kommer i höst.

Om du vill veta mer om doktorandnätverket, har tips eller synpunkter eller vill engagera dig, mejla till koordinator elin.bengtsson@gender.su.se.