Kursbeskrivning

Kursen ger kunskap om teori och metod om intersektionalitet inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kursen belyser hur tänkandet kring hur olika maktordningar – framförallt kön, klass, ras/etnicitet, sexualitet, funktion och ålder – samverkar, och belyser såväl intersektionalitetsteorins historiska rötter som aktuella debatter inom fältet.

Johanna Lundström Gondouin
FD Johanna Gondouin är kursansvarig.

Förutom att behandla teoriutvecklingen ger kursen även kunskap i hur intersektionalitet kan tillämpas i avhandlingsskrivandet.

Preliminärt SCHEMA inklusive läsanvisningar

Kursperiod

6/9 2017 - 29/11 2017

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning. I mån av plats kan även masterstudenter antas.

Kursansvarig lärare

FD Johanna Gondouin, johanna.gondouin@gender.su.se

Anmälan till (OBS ny kontaktperson!): Sigrun Helmfrid sigrun.helmfrid@erg.su.se