Att lära sig skriva vetenskapligt innebär att tillgodogöra sig en rad regler och konventioner som främjar vetenskapliga syften, men lika viktigt för tillkomsten av vetenskapliga texter är den kreativa aspekten. Den genusvetenskapliga traditionen har sedan starten problematiserat idéer om objektivitet och distans som vetenskapliga ideal, en diskussion som också omfattar det akademiska skrivandets former.

Under kursen Kreativt akademiskt skrivande tar vi oss an det akademiska skrivandet genom skrivövningar och läsande av texter som använder sig av andra skrivsätt än de traditionella. Tillsammans utforskar vi frågor som: Hur hänger skrivsättet ihop med ämnet? Vad innebär det att skriva med närhet och fantasi? Hur kan skrivande fungera som ett sätt att tänka och ställa frågor?

Kursen vänder sig till doktorander som vill använda kreativa skrivsätt i sin forskning men också till de som vill få möjlighet att närma sig sitt avhandlingsämne från ett annat håll.

Kursen kommer att innehålla seminarier där vi diskuterar kreativt skrivna akademiska texter, skrivövningar och textsamtal där deltagarna läser varandras texter. Främst kommer fokus att ligga på deltagarnas egna texter.

Kurslitteratur: Litteraturlistan kommer att finnas tillgänglig den 5:e augusti. Om ni vill börja läsa redan nu så kommer vi att använda oss bland annat av böckerna Writing Academic Texts Differently. Intersectional Feminist Methodologies and the Playful art of Writing (2014) av Nina Lykke (red) och Genus och det akademiska skrivandets former (2007) av Annelie Bränström Öhman och Mona Livholts (red).

Kursperiod: Kursen ges på halvfart höstterminen 2019 och inleds med en öppen välkomstföreläsning tisdag 17 september kl 13.00. Därefter följer fem träffar på torsdagar kl 13-16, den 19/9, 3/10, 17/10, 31/10 samt 21/11. Lokal: E600.

Öppen introduktionsföreläsning med Maria Margareta Österholm, 17 september kl 13-15 i hörsal 12

Öppen workshop kring kreativt akademiskt skrivande med Maria Margareta Österholm, 3 dec kl 13-15 i  F497
Anmälan till workshop senast 4 november till Jannica Vestergård, jannica.vestergard@erg.su.se

Examination: Kursen examineras genom a) aktivt seminariedeltagande och muntliga presentationer, b) löpande mindre skriftliga inlämningar och c) en avslutande text.

Behörighet: Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet eller annat lärosäte.

Språk: Undervisningsspråket kommer att vara svenska. Kurslitteraturen är på såväl svenska/skandinaviska som engelska. De skriftliga inlämningarna kan vara på antingen svenska/skandinaviska eller engelska.

Kursansvarig: Kursen ges av Genusakademin vid Stockholms universitet. Kursansvarig är Maria Margareta Österholm, maria.margareta.osterholm@gender.su.se.