Kursbeskrivning

Kursen ger kunskap om teori och metod om intersektionalitet inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kursen belyser hur tänkandet kring hur olika maktordningar – framförallt kön, klass, ras/etnicitet, sexualitet, funktion och ålder – samverkar, och belyser såväl intersektionalitetsteorins historiska rötter som aktuella debatter inom fältet.

Förutom att behandla teoriutvecklingen ger kursen även kunskap i hur intersektionalitet kan tillämpas i avhandlingsskrivandet. Kursen examineras med ett paper som lämnas in den 31 maj.

Mer information kommer inom kort.

Kursperiod

Nästa kurstillfälle är höstterminen 2017.

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning. I mån av plats kan även masterstudenter antas.

Kursansvarig lärare

Johanna Gondouin, johanna.gondouin@gender.su.se