Genusakademin vid Stockholms universitet bjuder in till frukostseminarium på Internationella Kvinnodagen 8 mars 2019.

Genom internationella och nationella utblickar kommer vi att diskutera ifrågasättandet av genusforskning. Vilka politiska processer hotar de akademiska kärnvärdena? Vad betyder det att genusforskningen är särskilt utsatt? Hur kan vi arbeta för att säkerställa utrymmet för fritänkande forskning?

Vi vill också lyfta fram bredden i den genusforskning som pågår vid Stockholms universitet och identifiera strategier för stöd och samarbete när det gäller genusperspektiv i forskning och undervisning.
 

Program 8 mars


Tid: 8:30-10:30

Plats: Auditoriet, Institutionen för Kultur och Estetik (IKE), Frescativägen 24 E, Stockholm. Här hittar du en vägbeskrivning.

8:30-9:00 Kaffe och frukostmacka i foajén till Auditoriet.

9:00 Välkommen! Lena Gemzöe och Cecilia Åse (Genusakademin)

  • Rektor för Stockholms universitet Astrid Söderbergh Widding: Genusforskning och akademisk frihet ur SU:s ledningsperspektiv
  • Kajsa Widegren, forskningssamordnare Nationella sekretariatet för genusforskning: Tillförsikt och hot – komplexa tider för genusforskningen
  • Jenny Gunnarsson Payne, etnolog Södertörns högskola: 'Oh, how powerful our words have become!': Om auktoritär populism, 'genusideologin' och vilka fält som står näst på tur

9:45-10:30 Panelsamtal och diskussion om framtid och strategier för genusforskning

Medverkande: Lena Gemzöe (Genusvetenskap/SU), Maria Jansson (Statsvetenskap/SU), Klara Hussénius (Socialt arbete/SU), Jenny Gunnarsson Payne (Södertörns högskola), Kim Ringmar Sylwander (Barn och ungdomsvetenskap/SU) samt Kajsa Widegren (Nationella sekretariatet för genusforskning).

Samtalsledare: Cecilia Åse.

Obs! Evenemanget är avgiftsfritt men kräver föranmälan senast 6/3 till amanuens@erg.su.se (ange ev specialkost)

Genusakademin vid Stockholms universitet är ett fakultetsöverskridande nätverk för samarbete kring genusforskning.