Genusakademin ordnar två seminarieserier:

Vid Historiska institutionen finns Genushistoriska seminariet. Kontaktpersoner är Anders Ahlbäck och Helena Tolvhed.

Vid Institutionen för Socialt arbete finns seminariet Feministisk tisdag. Kontaktperson är Klara Hussénius.

Vid avdelningen för genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap finns flera seminarier: