Genusakademin ordnar två seminarieserier:

Vid Historiska institutionen finns Genusseminariet. Kontaktperson: Helena Tolvhed.

Vid Institutionen för Socialt arbete finns seminariet Feministisk tisdag. Kontaktpersoner är Maria Andersson Vogel och Klara Hussénius.

Vid Statsvetenskapliga institutionen finns forskningsprofilen Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap. Kontaktperson för profilens seminarium är Maria Wendt.

Vid avdelningen för genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap finns flera seminarier: