Samtalet följdes av ett mingel på SU:s konsthall Accelerator för fortsatt firande av såväl Internationella kvinnodagen som av att Genusakademin fyller tio år. Panelsamtalet var knutet till Genusakademins pågående forskarkurs Feminist Epistemology and Methodology som ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Panelsamtal Genusakademin 6 mars 2020
Foto: Malin Ah-King

I panelsamtalet, med rubriken ”Genus och kunskapande” diskuterades feministisk vetenskapsteori och metod. Hur används dessa kritiska perspektiv inom akademin? Vilka är de filosofiska och teoretiska utmaningarna? Panelen bestod av Lisa Käll (genusvetare och filosof), Åsa Carlsson (genusvetare och filosof) samt Staffan Carlshamre och Anna Petronella Foultier (båda filosofi). Moderator var Cecilia Åse, ansvarig för Genusakademins seminarieverksamhet.

Det öppna evenemanget lockade både forskare, lärare och studenter från olika ämnen. Efter panelens introducerande diskussion öppnades samtalet upp för frågor och kommentarer från åhörarna. Bland annat hade de doktorander från olika ämnen och hela åtta olika lärosäten som deltar i den pågående forskarkursen förberett en rad intressanta och fördjupande frågor till panelen.

Genusakademin mingel 6 mars 2020
Foto: Malin Ah-King

Efter samtalet fortsatte firandet med alkoholfritt bubbel och tilltugg på Accelerator. Här gavs mingeldeltagarna en presentation av utvecklingen av Genusakademins arbete sedan starten för att stärka samarbete kring genusforskning över fakultetsgränserna, utveckla forskarskola och doktorandnätverk, bygga upp en öppen seminarieverksamhet och bidra med kunskap i arbetet för ett genusmedvetet och jämställdhetsintegrerat universitet. Kollegor som bidragit med insatser under de tidiga åren var särskilt inbjudna och delgav minnen från såväl starten av forskarskolan som arbetet för formering av genusforskning som ett sammanhängande forskningsområde på Stockholms universitet. Vi blickade också framåt mot kommande verksamhet, bl. a. en konferens med utgångspunkt i en inventering av genusforskningen på SU som just genomförts och uppstarten i höst av forskarskoletemat Gender, Knowledge and Methodology inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Sist, men inte minst, presenterades den mycket glada nyheten att tioårsjubileet sammanfaller med att Genusakademin från 2020 får finansiering inom universitetets ordinarie budget, vilket ger en efterlängtad möjlighet för långsiktig planering och etablering av verksamheten. Firandet avslutades med en skål för de tio åren med Genusakademin och för framtiden. Stort tack till alla arrangörer och deltagare som bidrog till firandet!