Gloria Gervitz Migrationer - ett rörlighetens skrivande? 

Sofia Iaffa Nylén som skriver på en avhandling om exillitteratur håller i diskussionen. Se bifogade underlag (diskussionsfrågor och utdrag ur Gervitz’ dikt). Här är vidare en länk till Nordenhöks avhandling: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/57411/1/gupea_2077_57411_1.pdf

Ingen föranmälan, alla är varmt välkomna!

Frida Beckman (Litteraturvetenskap) och Cecilia Åse (Genusvetenskap, ansvarig Genusakademins seminarier)