Sorgen på nätet

Internet är idag en självklar kommunikationskanal för allt vad livet rymmer. Sorg och död utgör inget undantag utan kanaliseras på olika sätt via Internets olika kanaler: hemsidor, Facebook, Youtube, chattgrupper.

Utvecklingen under 2000-talet har hela tiden förändrats i takt med nya tekniska möjligheter, och fortsätter givetvis att göra det. I denna föreläsning ser vi på några av de förändringar vi sett och reflekterar kring vad som är gemensamt med tidigare sätt att kommunicera och agera och vad som är nytt.

Föreläsare: Anna Davidsson-Bremborg, docent i religionssociologi (Lunds universitet), präst och författare.

Tid: kl 18-20
Lokal: E319
Karta: https://www.su.se/om-oss/universitetsområdet/kartor
OBS! Anmäl närvaro till susanne.olsson@rel.su.se 

Sorg och sörjande

Det religionsvetenskapliga Sällskapet anordnar under rhösten2019 föreläsningsserie tillsammans med religionshistoria vid Stockholms universitet. Föreläsningarna kretsar kring olika sätt att uttrycka sorg i 2010-talets Norden, men undersöker också de förändringar som ägt rum i synen på sorg och i sätten att sörja. Båda föreläsningarna undersöker, dock i skilda kulturella sammanhang och i delvis olika tidsperioder, hur sörjandet och dess praktiker har förändrats. Föredragen fokuserar inte endast döden utan även sorgen över andra slags förluster och mänskligt lidande.