Dag 1 på konferensen gav olika perspektiv på oral history genom föreläsningar och paper av både internationella och nationella talare. Inbjudna talare var Paul Thompson, brittisk sociolog och muntlig historiker, pionjär inom forskningsfältet och författare till The voice of the past; samt Penny Summerfield, Professor of Modern History at University of Manchester och författare till bland annat Reconstructing Women's Wartime Lives: Discourse and Subjectivity in Oral Histories of the Second World War. Pappers-sessionen bjöd på ett flow av olika oral history-project.

Dag 2 ägnades åt en fördjupande diskussion av vad oral history i Sverige har handlat om, bland annat genom ett rundabordssamtal där forskare som arbetat med oral history under många år och på skilda sätt berättade om sina erfarenheter; Jonny Hjelm, Mats Greiff, Birgitta Svensson, Sune Åkerman och Malin Thor Tureby. Samtalet leddes av Annika Olsson. Efteråt följde en diskussion kring hur framtidens mötesplatser ska se ut och dagen avslutades med att Föreningen för oral history i Sverige bildades.

Konferensen var ett led i nätverkets arbete för att dokumentera, synliggöra och bygga vidare på den långa och betydelsefulla historia som oral history har i Sverige och att skapa mötesplatser för oss som arbetar inom området. Den öppna lunch till lunch-konferensen avrundades med bildandet av föreningen och med ett löfte om kommande konferenser.