Utifrån livsberättelseintervjuer med äldre lhbtq-personer, samt med intervjuer med personer som har äldreomsorg samt lhbtq-erfarenheter diskuterar Anna Siverskog intersektioner mellan kön, sexualitet och ålder i relation till livsloppsnormer. Det handlar om hur heteronormativa strukturer kommer till uttryck på äldre dar; i vardagen såväl som när en blir i behov av omsorg, men även hur ålderism inom lhbtq-sammanhang villkorar deltagandet i de rummen. Intervjuerna pekar mot betydelser av tid, rum och materialitet för att förstå berättelserna om queera liv på äldre dar.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till: Elin Bengtsson (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se)

Hösten 2020 genomför vi våra queerseminarier digitalt via Zoom. Föranmälan krävs. För att anmäla dig till ett seminarium, mejla elin.bengtsson@gender.su.se så får du en deltagarlänk.