Seminarier

Queerseminariet: Elias Svedberg

EVENEMANG

Datum: 18 april 2017 16:00 - 18 april 2017 18:00
Plats: Sal D4110, Södra husen, korridoren mellan D- och E-huset på plan 4

”We are the baddest girls!” - Om Stonewallupproret och queerfeminin representation i filmen Stonewall (2015). Elias Svedberg, master i genusvetenskap, Stockholms Universitet.

Elias Svedberg presenterar sin masteruppsats om queerfeminin representation i filmen Stonewall (Emmerich, 2015), som handlar om Stonewallupproret i New York, 1969. I uppsatsen undersöks hur queerfeminint kodade karaktärer framställs utifrån hegemoniska föreställningar om femininitet, samt hur de utmanar och förändrar samma föreställningar. Vid seminariet vill Elias, med utgångspunkt i uppsatsen, diskutera ämnen som berör historieskrivning, erkännande, assimilation och dekonstruktion.

Elias Svedberg är tidigare masterstudent i genusvetenskap vid Stockholms Universitet. Han har i tidigare examensarbeten skrivit om Leslie Feinbergs bok Stone Butch Blues och debatten kring tvångssteriliseringarna av transpersoner i Sverige.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till: Elin Abrahamsson (elin.abrahamsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset